01.01.2013: Blogger Bần Cố Nông phát hiện thói đạo đức giả của PGS Tương Lai

Ngày 17.12.2012, Tư Mã Thiên đã phỏng vấn ông Tương Lai về nghi vấn học hàm thì được chính ông Tương Lai xác nhận chỉ là Phó Giáo sư. PGS Tương Lai còn giải thích thêm:”Trong tất cả các bài viết của tôi gửi các báo, không bao giờ tôi ghi học hàm học vị và chức vụ gì cả. Nhưng khi người ta đăng bài thì người ta thêm chức vụ hoặc học hàm vào đấy, tôi nhiều lần đề nghị bỏ, nhưng người ta vẫn ghi”.

Vì sự giải thích thêm này mà PGS Tương Lai đã bị Bần Cố Nông phát hiện ra sự dối trá. Chỉ sau đó vài ngày, PGS Tương Lai đã ký tên vào Lời kêu gọi thực thi quyền con người với chữ ký thật kèm giới thiệu là GS TpHCM.

Tư Mã Thiên: không còn gì để bình luận thêm và TMT cũng sẽ không phỏng vấn PGS Tương Lai về vụ này nữa.

Advertisements
%d bloggers like this: