29.11.2011: Blog Cu Vinh đưa bài Đẹp trai có gì là sai

Blog Cu Vinh (nhà văn Nguyễn Quang Vinh, em trai nhà văn Nguyễn Quang Lập – blog Quê choa) sau khi đăng bài Đẹp trai có gì là sai, để thể hiện quan điểm cá nhân về biểu tình thì đã gỡ bài xuống vì lý do bị nhiều người ném đá, trong đó có Ba Sàm, Cu Vinh viết: “Ngay cả Anh Ba Sàm cũng không thiện cảm gì với bài viết Cu Vinh  khi viết lời dẫn để đăng lại”. Sau đó bài này vẫn được đăng lại ở các blog khác cũng như blog Cu Vinh đăng một bài để “nói lại cho rõ”

Tư Mã Thiên: Đã đi lề nào thì phải theo hẳn lề đó, báo chí là phục vụ người đọc của mình, không phục vụ họ tốt thì bị ném đá là phải. Hãy nhìn gương Trương Duy Nhất… và hãy học Ba Sàm, Nguyễn Xuân Diện. Nếu không thì hãy nghe lời GS Ngô Bảo Châu: “bám theo lề là việc của con lừa, không phải việc của người tự do”. Ai là con lừa ? Ai là người tự do ? Ba Sàm hay Cu Vinh, Trương Duy Nhất hay Nguyễn Xuân Diện ?

Advertisements