Vụ hai nhà báo bị đánh: Ẳng

Hoàng Xuân Phú, Ba Sàm, Nguyễn Xuân Diện…: ẳng đi, chúng mày ẳng đi, cố mà ẳng lên một tiếng chứ,..

Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long: vẫn không ẳng

Tại sao:

Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long: Thông cảm cho bọn em, ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Việt nên không hiểu ngôn ngữ động vật, các bác kia cùng là đồng loại nên hiểu ngôn ngữ của nhau

Advertisements