17.01.2012: Nhà văn Phạm Thị Hoài nói GS Chu Hảo là nhà đối lập

Trong bài viết gửi cho BBC, nhà văn Phạm Thị Hoài cho rằng “ông Chu Hảo là mẫu mực của một người đối lập trung thành”. Bà viết: “Đối lập trung thành tại ViệtNamlà ai? Theo quan niệm của tôi, họ là những người không hài lòng với hệ thống chính trị trong nhiều vấn đề lớn, công khai phản biện và tìm giải pháp thay đổi trong phạm vi các vấn đề đó, nhưng không đụng chạm, hay tránh đụng chạm đến nền tảng tồn tại của hệ thống”.

Tư Mã Thiên: đối lập là đối lập, trung thành là trung thành, đối lập trung thành là một khái niệm mới rất giống với từ pê đê.

Advertisements