Phỏng vấn Tư Mã Thiên

 

PV: Xin chào ông Tư Mã Thiên, ông là người Trung Quốc?

TMT: ViệtNam

PV: Đã có ông Tư Mã Thiên Trung Quốc, ông lấy tên Tư Mã Thiên làm gì?

TMT: Đúng mà sai. Đúng là có ông Tư Mã Thiên Trung Quốc, sai vì cái tên Tư Mã Thiên không đăng ký độc quyền sở hữu trí tuệ và không thể đăng ký độc quyền.

PV: Làm thế nào để phân biệt hai ông khi cả hai đều cùng hành nghề chép sử?

TMT: Ông Trung Quốc chết rồi, tôi còn sống sờ sờ ra đây.

PV: Vậy ông có thể bạch hóa về mình?

TMT: Ưu điểm: nhớ lâu, khuyết điểm: thù dai.

PV: Có phải ông thân Tàu?

TMT: Tứ hải giai huynh đệ

PV: Lời tựa blog của ông là Chép sử cho các vị trí thức. Tại sao như vậy?

TMT: Lịch sử loài người bị quyết định bởi những cá nhân kiệt xuất, trước đây người “hữu dũng vô mưu” có thể làm được điều đó nhưng thời đại ngày nay chỉ có trí thức mới có thể.

PV: Nghĩa là ông đang tìm kiếm cá nhân kiệt xuất?

TMT: Không, tôi tìm kiếm những cá nhân có tham vọng đó, chỉ khi đến đích chúng ta mới biết ai là cá nhân kiệt xuất và ai là cá nhân kiệt… sức!

PV: Ông theo lề phải hay lề trái?

TMT: Câu này GS Ngô Bảo Châu trả lời hay hơn tôi, hãy hỏi Giáo sư

PV: Cảm ơn ông, hẹn gặp lại ông ở cuộc phỏng vấn khác

TMT: Tôi là người chép sử, mà người chép sử chân chính thì không được xuất hiện trên diễn đàn chính trị. Tôi chỉ có thể tự phỏng vấn mình mà thôi!

Tư Mã Thiên, 18/12/2011

Advertisements