Khuyên mẹ

Mẹ ơi bố nhà mình

Mừng là gân vẫn dai

Biểu tình thừa nhiệt huyết

Yêu nước nhất trí cao

 

Nhưng mẹ ơi bố mình

Tuổi già đang thế thắng

Trí óc đà xuống dốc

Còn hào quang năm xưa

 

Thời thế luận anh hùng

Thiên hạ tất chỉ một

Bố mình chắc không phải

Nhưng ắt không bầy đàn

 

Không phân biệt tốt xấu

Ai giống mình thì khen

Rủa xả người khác ý

Rân chủ gọi là chi ?

 

Yêu nước ở cái tâm

Đánh giá bằng mục đích

Không chỉ ở hành động

Xuống đường rồi thét lên…

 

Khuyên mẹ con đôi lời

Dạy bố tính hiền thục

Phụ nữ  cũng yêu nước

Có lên gân bao giờ

 

Thế mà nếu có giặc

Đàn bà cũng xông pha

Không chửi ai chó má

Yêu nước việc riêng mình

 

Không hò cũng không hét

Thương chồng khéo chăm con

Con biết mẹ là thế

Yêu nước ắt là mẹ

 

Tư Mã Thiên 7/2012

Lấy cảm hứng từ hai bài thơ đối thoại của Thái Bá Tân và Hòa Bình

Advertisements