19.6.2011: Nhà văn Phạm Viết Đào gọi Mỹ là Thiên tử

Nhân vụ nhà văn Phạm Viết Đào gọi Trương Thái Du là phò Hoa, TMT tình cờ đọc thêm được bài này của nhà văn. Nhà văn viết:

“Nhân đây Blog Phamvietdaonv xin góp thêm một vài ngu ý:

Về câu thứ 5: – Bảo giang thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành (vùng Bảo giang sẽ xuất hiện Thiên tử, không cần phải chinh chiến, mà thành công)…

Có thể tiên đoán: Thiên tử ở đây sẽ là Mỹ sẽ xuất hiện đóng vai trò trọng tài để phân chia Biển Đông không để Trung Quốc bắt nạt ViệtNam”.

Một comment trên blog của nhà văn Đào: Không muốn bất kính, nhưng “Thiên tử” mà là nước Mỹ thì cả cụ Trạng Trình lẫn bác Đào thật là hồ đồ, vớ vẩn…

Tư Mã Thiên: thưa cụ Đào, Thiên tử Trung Quốc ngày trước và Thiên tử Mỹ ngày nay đã từng thương lượng mua bán dân đen Việt Nam rồi đấy !

Người viết (Nguyễn Bỉnh Khiêm) đã được gọi là Trạng mà người luận giải (nhà văn Phạm Viết Đào) giỏi như vậy thì ắt hẳn phải được gọi là Con trời! (Trời ơi!).

Advertisements