22.12.2011: Blogger Cu Làng Cát và sự chân thành của người Arem

Với tựa đề “A Rem gửi tờ trình đến blogger”, Cu Làng Cát đã đưa nguyên bản “Tờ trình” của “đồng chí dân tộc thiểu số phụ trách” xã Tân Trạch gửi blogger Cu Làng Cát để xin tài trợ gạo, quần áo cho bà con dân tộc Arem. Cu Làng Cát viết: “Tới giờ vẫn còn cảm giác lâng lâng. Mình cho rằng, đây là tờ trình gửi toàn bộ những blog và bạn đọc có tấm lòng với người anh em A Rem và anh em Rục. Một tờ trình ơn nghĩa của một tộc người vừa rời hang đá hơn 50 năm. Nhưng vì sao có tờ trình? Hỏi mãi chẳng biết từ đâu. Không biết cũng chẳng sao, bởi chúng ta biết rõ, đây là tờ trình dễ thương”.

Tư Mã Thiên: không nghi ngờ về sự trung thực của câu chuyện nhưng với những người vừa mới ra khỏi hang đá mà giới thiệu mình là “blogger” thì có phải là hãnh tiến quá không nhỉ ? Trước đây có “trưởng giả học làm sang” thì bây giờ cũng có “blogger học câu view”.

Advertisements